Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
152/NQ-HĐND
   1.Bieu kem theo NQ QTBS NS 2018.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2018 Download
2
153/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư theo quy hoạch chi tiết Cảng hàng không Điện Biên giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 (để thực hiện dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên) Download
3
154/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Kè suối Nậm Mươn, thị trấn Mường Chà, huyện Mường Chà Download
4
151/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quyết định chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, sửa chữa cơ sở vật chất, bổ sung trang thiết bị Trung tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Điện Biên Download
5
20/2020/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý Download
6
156/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Download
7
157/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
8
158/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
9
155/NQ-HĐND
   4.1.bieu kem theo NQ ĐT công 27.4.17 - 1.Dc Von 2020 CT MTQG NQ(1).xls
   4.2.4.bieu kem theo NQ Đầu tư Công 27.4.17 - 1.Dc Von 2020 CT MTQG NQ(1).xlsx
   4.3. kem theo NQ 27.4.17 - 1.Dc Von CDNS 2020 (chuẩn).xlsx
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước, giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download