Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 76/BC-KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019, tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 77/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng Điểm tái định cư số I và Điểm tái định cư số III dự án Nâng cấp, cải tạo Cảng hàng không Điện Biên Download
3
Số: 78/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết điều chỉnh, bổ sung chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Sang (Km146+200/QL12) – trung tâm xã Huổi Mí - Nậm Mức (Km452+300/QL6) - Thị trấn Tủa Chùa - Huổi Lóng, tỉnh Điện Biên (Phân đoạn thị trấn Tủa chùa - Nậm Mức - Huổi Mí) Download
4
Số: 79/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Chủ trương đầu tư dự án Thủy lợi Nậm Pố, xã Nà Hỳ, huyện Nậm Pồ Download
5
Số: 80/BC - KTNS
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất năm 2019 trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download