Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3 -->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 24/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 Download
2
Số: 32/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giảm nghèo bền vững tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020 Download
3
Số: 28/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Đề án phát triển hệ thống đô thị tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
4
Số: 27/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Đề án phát triển kinh tế tập thể tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016 - 2020 Download
5
Số: 29/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp đến năm 2020, định hướng đến năm 2025 Download
6
Số: 25/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Chương trình hành động thực hiện nhiệm vụ Quốc phòng - an ninh tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016 - 2020 Download
7
Số: 26/2016/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo, hộ gia đình làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình và học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 31/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Chương trình phát triển du lịch tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
9
Số: 30/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án phát triển nguồn nhân lực tỉnh Điện Biên đến năm 2020 Download