Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
166/BC-HĐND
   BC tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ 2.4.doc
Báo cáo tổng hợp kiến nghị của cử tri trước kỳ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download
2
114/BC-HĐND
Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
120/BC-UBND
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 16, các kiến nghị đang giải quyết từ các kỳ họp trước của HĐND tỉnh khoá 14 Download
4
1462/UBND-TH
V/v tổng hợp kết quả giải quyết và trả lời các kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan Trung ương Download