Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Biên bản họp tổ thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Tổ Thảo luận số 1 (Thị xã Mường Lay, Tp. Điện Biên Phủ)
Tổ Thảo luận số 1 (Thị xã Mường Lay, Tp. Điện Biên Phủ) Download
2
Tổ Thảo luận số 2 (Huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo)
Tổ Thảo luận số 2 (Huyện Mường Chà, huyện Tuần Giáo) Download
3
Tổ Thảo luận số 3 (Huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên Đông)
Tổ Thảo luận số 3 (Huyện Mường Nhé, huyện Điện Biên Đông) Download
4
Tổ Thảo luận số 4 (Huyện Điện Biên, huyện Tủa Chùa)
Tổ Thảo luận số 4 (Huyện Điện Biên, huyện Tủa Chùa) Download
5
Tổ Thảo luận số 5 (Huyện Ảng, huyện Nậm Pồ)
Tổ Thảo luận số 5 (Huyện Ảng, huyện Nậm Pồ) Download