Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2 -->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 163/BC-UBND
   BC 6 thang 2016 trinh.xls
   Tong hop nguon 2016.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2016 Download
2
Số: 166/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2016 Download
3
Số: 169 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XIII đến nay Download
4
Số: 148/BC-UBND
BÁO CÁOTrả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước và sau, kỳ họp thứ 16; một số tồn tại cần tiếp tục giải quyết tại kỳ họp thứ 16 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIII Download
5
Số: 165 /BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Download
6
Số: 168/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Download
7
Số: 164 /BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2016 Download
8
Số: 167/BC-UBND
BÁO CÁOCông tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2016 Download
9
Số: 162 /BC-UBND
   Bieu thu chi bNSDP 6 thang dau nam (1).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2016. Download