Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6-->Ban Dân Tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
04/BC-DT
Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download
2
03/BC-DT
Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download
3
02/BC-DT
Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
4
01/BC-DT
Báo cáo phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư Dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download