Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 47 /BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh Download
2
Số: 50/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 Download
3
Số: 52/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 51/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download