Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 8-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
305/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2013 Download
2
306/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức chi bảo đảm công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
308/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức phụ cấp kiêm nhiệm đối với cán bộ tham gia công tác quản lý Trung tâm học tập cộng đồng trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
307/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại tỉnh Điện Biên, chế độ chi tiêu tiếp khách trong nước và chế độ đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài Download
5
309/NQ - HĐND
Nghị quyết về chương trình hoạt động của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên 6 tháng cuối năm 2013 Download
6
310/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
7
313/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
8
315/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
9
311/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v Cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
10
314/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên khoá XIII, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
11
316/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2011 - 2016 Download
12
312/NQ - HĐND
Nghị quyết V/v xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND bầu Download