Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 299/BC-VKS
BÁO CÁO Của Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 8, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 235 /BC – CTHADS
BÁO CÁO Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2018 Download
3
Số: 503/BC-TANDT
BÁO CÁO Kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại án 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2018 Download
4
Số: 179/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm, Phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2018 Download
5
Số: 194 /BC-UBND
   BC KTXH 6thang 6,28 tren nen 5,37 VPUB gui lai (1).xlsx
BÁO CÁO Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 Download
6
Số: 197 /BC-UBND
   Bieu thu chi NS 6 thang dau nam 2018.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2018 Download
7
Số: 196/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2018 Download
8
Số: 195/BC-UBND
   Tong hop noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu 7 HDND tinh ngày 5-6.xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 7 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
9
Số: 180/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2018 Download
10
Số: 181 /BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2018 Download
11
Số: 182 /BC-UBND
   Thống kê Văn bản tham mưu 6 tháng 2018.xlsx
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 Download
12
38/TB-MTTQ-BTT
THÔNG BÁO Về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân (tại kỳ họp thứ 8 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV) Download