Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->Thường trực HĐND
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
190/HĐND-VP
Về việc triệu tập kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
191/TB-HĐND
Thông báo phân công chuẩn bị nội dung kỳ họp 15, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
192/TB-HĐND
Thông báo nội dung, thời gian tổ chức kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa XIV Download
4
CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 15 HĐND TỈNH KHÓA XIV, NHIỆM KỲ 2016 - 2021 (ngày 10 tháng 11 năm 2020) CHÍNH THƯC Download