Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 7-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
300/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết Phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2011 Download
2
301/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí tham quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
302/2013/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
303/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc thông qua "Quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030" Download
5
304/NQ-HĐND
Nghị quyết V/v thông qua Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020”. Download