Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Pháp Chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 39/BC-BPC
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 và nhiệm vụ năm 2017 Download
2
Số: 38/BC-BPC
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2016 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2017; Dự thảo Nghị quyết về mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh năm 2017 Download
3
Số: 40/BC-BPC
BÁO CÁO Thẩm tra Danh mục và Dự thảo Nghị quyết chấp thuận và thông qua danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 41/BC-BPC
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Download
5
Số: 42/BC-BPC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 06 tháng cuối năm 2016; chương trình hoạt động năm 2017 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download