Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
70/CB-DT
Kết quả hoạt động 6 tháng cuối năm 2021; Chương trình hoạt động năm 2022 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
2
69/BC-DT
Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên Download
3
68/BC-DT
Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
4
67/BC-DT
Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết thông qua Kế hoạch đầu tư công năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
5
66/BC-DT
Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết Về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022 (Lĩnh vực Dân tộc, Tôn giáo) Download
6
65/BC-DT
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
64/BC-DT
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m Download
8
63/BC-DT
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
9
62/BC-DT
Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download