Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 26/BC-BDT
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2017 của Ban Dân tộc HĐND tỉnh Download
2
Số: 30/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
3
Số: 28/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
4
Số: 27/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo và Dự thảo Nghị quyết "Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh 6 tháng cuối năm 2017" (Lĩnh vực công tác Dân tộc, Tôn giáo) Download
5
Số: 29/BC-BDT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download