Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->UBND tỉnh báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
233/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo QPAN 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Download
2
230/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Download
3
229/BC-UBND
Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2021 Download
4
228/BC-UBND
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
5
153BC/BCS
Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện và xây dựng kịch bản tăng trưởng kinh tế tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
6
244/BC-UBND
Báo cáo kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 16 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
7
210/BC-UBND
Báo cáo công tác tiếp công dân giải quyết khiếu nại tố cáo 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 trên địa bàn tỉnh Download
8
212/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2021 Download
9
224/BC-UBND
Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2021; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 Download
10
241/BC-UBND
Báo cáo tình hình kết quả phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Download