Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 296/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2016; Phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 (Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND khóa XIV) Download
2
Số: 290/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2016, nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 Download
3
Số: 297/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2016 (Báo cáo trình tại Kỳ họp thứ 4 của HĐND khóa XIV) Download
4
Số: 298/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2016, Phương hướng và nhiệm vụ năm 2017 Download
5
Số: 327/BC - HĐND
   Biểu mới 09-11-2016 Giam sat thuy loi.xls
BÁO CÁO KẾT QUẢ GIÁM SÁT Tình hình thực hiện đầu tư và hiệu quả sau đầu tư các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2011 - 2015 Download
6
Số 791/BC-TAND
Báo cáo kết quả công tác xét xử, thi hành án hình sự năm 2016 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2017 Download
7
Số 533/BC-CTHADS
Báo cáo kết quả công tác thi hành án dân sự năm 2016, Phương hướng và nhiệm vụ công tác năm 2017 Download
8
Số: 313/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 02 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
9
Số: 312/BC-UBND
   Bieu du toan 2017 (Chuan).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2016 Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2017 Download
10
Số 303/BC-VKS
Báo cáo của Việt trưởng VKSND tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 303/BC-UBND
   Bieu BC thuyet minh quyet toan NSDP2015 (1).xls
BÁO CÁO QUYẾT TOÁN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG NĂM 2015 Download
12
Số: 308 /BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2016; phương hướng, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2017 Download
13
Số: 311/BC-UBND
   BCTT KTXH 2017.03.12.doc
   Bieu CTH&CTSN (sua 04.12.2016)in.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2016 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2017 Download
14
Số: 321 /BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XIV Download
15
Số: 322/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh từ đầu nhiệm kỳ 2016 – 2021 đến nay và Chương trình hoạt động năm 2017 Download
16
Số: 24/TB-MTTQ-BTT
THÔNG BÁO Của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền tại kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download