Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
114/NQ-HĐND
   1. Phu luc 1. Khai toan kinh phi.doc
NGHỊ QUYẾT Về việc thông qua Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Điện Biên giai đoạn 2019-2023 Download
2
115/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014 - 2018” Download
3
116/NQ-HĐND
   3.PHU LUC THANH LAP THON BAN- trình HĐND thông qua.doc
NGHỊ QUYẾT Về việc sáp nhập, đổi tên các thôn, bản, đội, tổ dân phố thuộc 02 huyện: Điện Biên và Điện Biên Đông Download
4
111/NQ-HĐND
   2.Bieu kem theo NQ QTBSNS 2017.xls
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán bổ sung ngân sách địa phương năm 2017 Download
5
113/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án: Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh tại Chiến dịch Điện Biên Phủ Download
6
117/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Phê duyệt điều chỉnh Chủ trương đầu tư dự án: Đường Na Phay - Huổi Chanh - Bản Gia Phú A, B xã Mường Nhà (đường ra biên giới), huyện Điện Biên Download
7
10/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2019 - 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
110/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2019 Download
9
09/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi tỷ lệ phân chia tiền phí thu được đối với “Phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản” ban hành kèm theo Nghị quyết số 61/2017/NQ-HĐND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
08/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chế độ chi tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế và chế độ tiếp khách trong nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
122/NQ-HĐND
   1. Bieu kem theo Nghi quyet.xls
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2019 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
13/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức trích từ các khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
12/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Bãi bỏ toàn bộ 03 Nghị quyết quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Download
14
121/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
15
120/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Pháp chế HĐND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
16
119/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên Khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
17
118/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2020 Download
18
112/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh khóa XIV Download
19
11/2019/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download