Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 11-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
338/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2014 Download
2
340/NQ-HĐND
Nghị quyết thông qua Đề án “Nâng cao chất lượng, hiệu quả bảo vệ an ninh, trật tự của lực lượng Công an xã trên địa bàn tỉnh Điện Biên” giai đoạn 2014 - 2020 Download
3
339/NQ-HĐND
Nghi quyết V/v Đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tỉnh Điện Biên Download
4
343/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ để thực hiện một số chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất quy định tại Quyết định số 2621/QĐ-TTg ngày 31/12/2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
344/NQ-HĐND
Nghị quyết Về việc chia tách, thành lập thôn, bản trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
6
342/2014/NQ-HĐND
Nghị quyết quy định mức hỗ trợ tiền ăn cho trẻ em được chăm sóc, nuôi dưỡng tại Làng trẻ em SOS Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên Download
7
345 /NQ-HĐND
Nghị quyết điều chỉnh Qui hoạch phát triển sự nghiệp Giáo dục đào tạo giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THPT Nậm Pồ, trường phổ thông dân tộc nội trú THPT huyện Nậm Pồ Download
8
341/NQ-HĐND
Nghị quyết chương trình hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng cuối năm 2014 Download