Nghiên cứu - Trao đổi  
Ban hành nghị quyết về mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức (30/05/2020)
HĐND - Mới đây, Sở Nội vụ đã ban hành văn bản xin ý kiến tham gia của các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh, trong đó có nhiều đề xuất điều chỉnh mức chi của Nghị quyết số 295/2012/NQ-HĐND, ngày 08/12/2012 của HĐND tỉnh khóa XIII về ban hành chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức đi học và chính sách thu hút những người có trình độ cao trên địa bàn tỉnh Điện Biên (gọi tắt là Nghị quyết 295) với 05 nhóm đối tượng và đề nghị được áp dụng từ ngày 15/8/2020.
 
Vai trò lãnh đạo của Đảng đoàn HĐND tỉnh trong đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của HĐND tỉnh (27/05/2020)
HĐND - Trong những năm qua, cùng với quá trình xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, Đảng đoàn HĐND tập trung lãnh đạo HĐND tỉnh đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động.
 
Một số giải pháp trong việc nâng cao chất lượng ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm (27/05/2020)
HĐND - Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh hàng năm của HĐND là văn bản pháp lý quan trọng để cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước vào tình hình thực tiễn của địa phương hằng năm. Các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tổng thể, trọng tâm được HĐND xem xét, thảo luận và quyết định tại kỳ họp là cơ sở, định hướng để các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai thực hiện, nhằm thực hiện thắng lợi chủ trương của cấp ủy, đồng thời thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương, tạo tiền đề phát triển cho những năm tiếp theo.
 
Một số kết quả đạt đượctrong sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên (27/05/2020)
HĐND - Nhận thức rõ việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập theo tinh thần Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ưu tiên hàng đầu, là nhiệm vụ chính trị vừa cấp bách, vừa lâu dài của tất cả các cấp ủy đảng, chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị.Trong những năm qua, tỉnh Điện Biên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành trong tỉnh triển khai, tổ chức thực hiện đồng bộ, quyết liệt nhiều giải pháp, bước đầu đã đạt được một số kết quả quan trọng.
 
Chuẩn bị kịp thời, nghiêm túc để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh lần thứ IV Nhiệm kỳ 2020 - 2025 (27/05/2020)
HĐND - Năm 2020 là năm diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của tỉnh, của đất nước, do đó để phấn đấu, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị đã đề ra, một trong những nhiệm vụ quan trọng, trọng tâm được Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh đặc biệt quan tâm đó là việc lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức thành công Đại hội các Chi bộ trực thuộc tiến tới Đại hội Đảng bộ Văn phòng lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phải kịp thời, chu đáo, nghiêm túc và thận trọng.
 
Đồng hành cùng Nhân dân biên giới (27/05/2020)
HĐND - Thực hiện tốt phương châm “ba bám, bốn cùng” những năm qua, Bộ đội Biên phòng tỉnh Điện Biên không chỉ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ hơn 455 km đường biên giáp hai nước: Lào, Trung Quốc, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia, mà còn góp phần quan trọng giúp nhân dân thuộc các dân tộc ở 29 xã biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo. Bởi vậy, với đồng bào vùng cao biên giới tỉnh Điện Biên, mỗi cán bộ, chiến sĩ biên phòng đều gần gũi, thân thiết như những người con của bản làng…
 
" Bà Loan rừng" (27/05/2020)
HĐND - “Năm 1989, nhà tôi nhận rừng đầu tiên. Thời gian ấy, cả xã chỉ 1-2 khoảnh rừng có chủ, còn lại là chưa có chủ. Dân bản vẫn quen kiểu rừng tự nhiên, tự do đến chặt phá… Mình giữ không cho, nhiều người chửi, nhiều nhà giận lắm”. Bà Cà Thị Loan (ở bản Phiêng Quái, xã Noong Luống, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên) kể về những ngày đầu gian khó với rừng khoanh nuôi bảo vệ.
 
Hiệu quả mô hình trường phổ thông DTBT ở Ðiện Biên (27/05/2020)
HĐND - Đảm bảo điều kiện học và ở tốt hơn cho học sinh là con em đồng bào các dân tộc thiểu số, mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú (DTBT) ở tỉnh Điện Biên còn góp phần quan trọng nâng tỷ lệ huy động học sinh ra lớp; nâng cao chất lượng giáo dục vùng khó khăn, giúp học sinh hình thành kĩ năng sống, kinh nghiệm lao động sản xuất. Từ đó, chất lượng dạy và học đã đạt được nhiều chuyển biến vượt bậc; chủ trương xã hội hóa đầu tư xây dựng trường DTBT ngày càng nhận được sự quan tâm, hỗ trợ từ nhiều cấp, nhiều ngành và các nhà hảo tâm…
 
Chính quyền địa phương được đổi mới theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả (27/05/2020)
HĐND - Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương đã được kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV thông qua với nhiều điểm mới về mô hình và cơ cấu tổ chức của chính quyền địa phương theo hướng tinh gọn, linh hoạt và hiệu quả, cụ thể.
 
Đề xuất ban hành chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh (23/04/2020)
HĐND - Sở Y tế vừa ban hành văn bản xin ý kiến tham gia các sở, ban, ngành đoàn thể tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố vào dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh quy định số lượng, chế độ phụ cấp nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản trên địa bàn tỉnh, trong đó có đề xuất chế độ phụ cấp cho nhân viên y tế và cô đỡ thôn, bản được hưởng mức hỗ trợ 0,5 mức lương cơ sở/người/tháng.
 
Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức sinh hoạt chuyên đề (27/02/2020)
HĐND - Thực hiện chương trình công tác tháng 02/2020 của Đảng ủy Văn phòng và hướng dẫn của cấp ủy cấp trên, ngày 26/2, Đảng ủy Văn phòng HĐND tỉnh tổ chức Hội nghị sinh hoạt chuyên đề để quán triệt, triển khai Kế hoạch số 93-KH/TU, ngày 10/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về học tập, quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2020 và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). Dự Hội nghị có đồng chí Giàng Thị Hoa, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Lê Hoài Nam, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn phòng HĐND tỉnh; các đồng chí đảng viên là Trưởng ban, Phó Trưởng ban các Ban HĐND tỉnh, lãnh đạo, công chức, người lao động, các đoàn viên, quần chúng ưu tú Đảng bộ Văn phòng HĐND tỉnh.
 
Kinh nghiệm và giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Điện Biên (04/02/2020)
HĐND
 
Kinh nghiệm và giải pháp trong công tác tham mưu, giúp việc, phục vụ HĐND, Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu và đại biểu HĐND của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên (04/02/2020)
HĐND
 
Thực hiện chính sách đối với dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh: những khó khăn, bất cập (04/02/2020)
HĐND - Thực hiện những chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về hỗ trợ, đầu tư cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên đang được thụ hưởng các nhóm chính sách dân tộc như chính sách đặc thù theo dân tộc và nhóm dân tộc; chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo vùng; chính sách phát triển kinh tế - xã hội theo ngành, lĩnh vực. Trong đó có 2 chương trình mục tiêu quốc gia (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng nông thôn mới) và các chương trình có mục tiêu, đặc biệt trong giai đoạn từ năm 2014 đến năm 2018; để tổ chức thực hiện, các cấp, các ngành trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện đạt được những kết quả tích cực, qua đó góp phần quan trọng trong việc nâng cao dân trí, phát triển nguồn nhân lực, bồi dưỡng nhân tài, cũng như phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn toàn tỉnh.
 
Hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh Điện Biên: Hiệu quả thiết thực (04/02/2020)
HĐND - Trong thời gian qua, hoạt động giải trình của Thường trực HĐND tỉnh được quan tâm, chất lượng, hiệu quả được nâng lên, qua đó thể hiện được quyền, trách nhiệm của Thường trực HĐND tỉnh, đại biểu HĐND cũng như trách nhiệm của UBND tỉnh, Thủ trưởng các cơ quan đối với những vấn đề nổi cộm được cử tri và nhân dân quan tâm, kết quả phiên giải trình đã khẳng định được vai trò, năng lực, hiệu quả của HĐND góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh của tỉnh.