Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 7-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 99/BC-VHXH
BÁO CÁO Kết quả hoạt động năm 2017; Chương trình hoạt động năm 2018 của Ban Văn hóa - Xã hội, HĐND tỉnh Download
2
Số: 96 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Báo cáo và dự thảo nghị quyết "Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2017 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2018" ( lĩnh vực Văn hóa- Xã hội). Download
3
Số: 98 /BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo nghị quyết Quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nghèo đa chiều thiếu hụt dịch vụ xã hội cơ bản khác (không bị thiếu hụt bảo hiểm y tế) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 97/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download