Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU GIẢI TRÌNH TT HĐND PHIÊN HỌP THÁNG 10-2018
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
209/BC-STC
Báo cáo giải trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
2
1693/BC-SVHTTDL
Báo cáo giải trình về công tác quản lý, bảo vệ tôn tạo và phát huy các giá trị di tích lịch sử, công trình văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
1926/PCĐB-KD
Báo cáo việc quản lý, đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Download
4
1251/SCT-QLĐN
Báo cáo công tác quản lý Nhà nước trong việc đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh Download
5
195/KH-HĐND
Kế hoạch tổ chức giải trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
6
777/STNMT-QLĐĐ
Kết quả giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất, cấp GCN quyền sử dụng đất của dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
1360/SCT-QLĐN
Báo cáo giải trình, làm rõ các nội dung đại biểu HĐND tỉnh quan tâm tại phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download
8
1361/SKHĐT-KTĐN
Báo cáo việc quản lý, đầu tư xây dựng các nhà máy thủy điện trêm địa bàn tỉnh Download
9
2816/SNN-LN
Về việc trả lời ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Download
10
1811/BC-SVHTTDL
Báo cáo giải trình phiên họp Thường trực HĐND tỉnh Download