Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Dự thảo Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIV Download
2
NGHỊ QUYẾT Thông qua Báo cáo dự kiến kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
3
NGHỊ QUYẾT Về nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020 Download
4
   DT NQ DCKH2016-2020+2020 (sau hop BTV).xlsx
NGHỊ QUYẾT Về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
5
   dự thảo nghị quyết.doc
NGHỊ QUYẾT Quy định chính sách hỗ trợ nhân viên y tế thôn, bản và cô đỡ thôn, bản vùng khó khăn, vùng đặc biệt khó khăn, vùng biên giới trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Đền thờ liệt sỹ tại Chiến trường Điện Biên Phủ Download
7
NGHỊ QUYẾT Quy định mức hỗ trợ cho giám định viên tư pháp, người giám định theo vụ việc và người giúp việc cho giám định viên tư pháp trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
9
   Bieu Nghi quyet Phi le phi.xls
NGHỊ QUYẾT Quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các loại phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
   2. Bieu kem theo Nghi quyet.xlsx
NGHỊ QUYẾT Chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Download
11
NGHỊ QUYẾT Quy định việc cấp phát miễn phí báo Điện Biên Phủ cho đảng viên từ 40 năm tuổi Đảng trở lên trên địa bàn tỉnh Điện Biên và Đảng ủy Quân chủng Hải quân nhân dân Việt Nam Download
12
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường giao thông vào bản Nậm Sin, xã Chung Chải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download
13
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông Mường Toong - Nậm Xả, xã Mường Toong, huyện Mường Nhé Download
14
NGHỊ QUYẾT Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2021 Download
15
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020 Download