Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Đề án, tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số : 1817/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Dự án Rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 Download
2
Số: 131/TTr-HĐND
   Tap hop kien nghi GS.doc
TỜ TRÌNH Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2018 Download
3
Số: 1758/TTr-UBND
   Phu luc cac khoan phi le phi kem TTr UBND tinh.xls
TỜ TRÌNH Về việc quy định mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng các khoản phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
Số: 1813/TTr-UBND
   phụ biểu kèm theo Tờ trình UBND tỉnh trình HĐND tỉnh.doc
TỜ TRÌNH Về việc Quy định quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện thực hiện chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; chế độ đối với người tự nguyện chữa trị, cai nghiện tại Trung tâm Chữa bệnh-Giáo dục-Lao động xã hội và tổ chức cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh Điện Biên. Download
5
Số: 1815/TTr-UBND
   Bieu kem thao Quy hoach GDDT.xls
   Noi dung Quy hoach GD.doc
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị thông qua Quy hoạch phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2016-2025, định hướng đến năm 2030 Download
6
Số: 1801 /TTr-UBND
   QUY ĐỊNH.docx
TỜ TRÌNH Về việc Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
7
Số: 1809 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc Quy định về khoảng cách và địa bàn xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn tập trung cho học sinh trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
8
Số: 1830/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Đề nghị chấp thuận bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2017 Download
9
Số: 1826/TTr -UBND
   Tong hop Bien che HC 2017 ( da ra soat).xls
TỜ TRÌNH Về việc giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
10
Số: 1814/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc Quy định mức hỗ trợ kinh phí đóng bảo hiểm y tế và chi phí cùng chi trả sử dụng thuốc kháng vi rút HIV đối với người nhiễm HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
11
Số: 1832TTr-UBND
   Phu luc kem theo XD VB QPPL.doc
TỜ TRÌNH Quy định định mức phân bổ và mức chi kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
Số: 1822/TTr-UBND
   thuyet minh BCS nghiep 2017 kem TTr ubnd.xls
TỜ TRÌNH Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập và số lượng người làm việc trong các Hội có tính chất đặc thù thuộc tỉnh Điện Biên năm 2017 Download
13
Số: 1823/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) Download
14
Số: 1810/TTr-UBND
   Bao cao giai trinh tiep thu cua SXD.doc
   Bao cao tham dinh cua so tu phap.doc
TỜ TRÌNH Về việc đề nghị ban hành Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về quy định nội dung, định mức hỗ trợ chi phí chuẩn bị và quản lý thực hiện một số dự án thuộc các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
15
Số: 1812 /TTr-UBND
   Bieu QH thuy loi.xls
TỜ TRÌNH Về việc thông qua Dự án rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển thủy lợi tỉnh Điện Biên giai đoạn 2015-2025, định hướng đến năm 2035 Download
16
Số: 1825 /TTr-UBND
TỜ TRÌNH Giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
17
Số: 1824/TTr-UBND
TỜ TRÌNH Về việc miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên khóa XIV (nhiệm kỳ 2016-2021) Download