Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Chia tổ thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Chia tổ thảo luận tại kỳ họp thứ tư HĐND tỉnh (Sáng ngày 8 tháng 12 năm 2016). Download