Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số 86/BC-UBND
Báo cáo trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, tại và sau kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download
2
Số: 147/BC-VKS
Báo cáo của Viên trưởng Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên trình tại kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV Download
3
Số: 159/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 Download
4
Số: 160/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác phòng, chống tham nhũng 6 tháng đầu năm 2017 Download
5
Số: 157/BC-UBND
BÁO CÁO Công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2017 Download
6
Số: 290/BC-CTHADS
Báo cáo Kết quả công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2017 Download
7
Số: 384/BC-TANDT
Báo Cáo Kết quả công tác xét xử, giải quyết các loại án 6 tháng đầu năm 2017 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2017 (trình tại kỳ họp giữa năm 2017, HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV) Download
8
Số: 158/BC-UBND
BÁO CÁO Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành 6 tháng cuối năm 2017 Download
9
Số: 168/BC-UBND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí 06 tháng đầu năm 2017, Phương hướng và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2017 Download
10
Số: 173/BC-UBND
   Biểu khối lượng trồng rừng 2017 (1).xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2017 Download
11
Số: 171/BC-UBND
   Tong hop noi dung thong nhat voi TT HDND tinh sau ky hop thu 4 HDND tinh.xls
BÁO CÁO Kết quả phối hợp giữa UBND tỉnh với Thường trực HĐND tỉnh trong việc xử lý những vấn đề phát sinh từ sau kỳ họp thứ 04 - HĐND tỉnh khóa XIV đến nay Download
12
Số: 170/BC-UBND
   Số 170 Tom tat Bao cao thu chi NSNN 6 thang dau nam 2017.doc
   Số 170 Bieu chi tiet thu chi NSNN 6 thang dau nam 2017.xls
BÁO CÁO Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 6 tháng cuối năm 2017 Download
13
Số: 167/BC-UBND
BÁO CÁO Đánh giá tình hình thực hiện phí, lệ phí theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
14
Số: 33/TB-MTTQ-BTT
Thông báo về hoạt động của MTTQ tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, Nhân dân tại kỳ họp thứ 5 HDND tỉnh khóa XIV Download
15
BÁO CÁO TÓM TẮT Kết quả giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý và sử dụng đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực thi hành đến nay” Download