Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->UBND tỉnh - Báo cáo
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
385/BC-UBND
Báo cáo Kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2021 nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo điều hành năm 2022 Download
2
384/BC-UBND
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Điện Biên năm 2021 Download
3
386/BC-UBND
Báo cáo Kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
4
383/BC-UBND
Báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
391/BC-UBND
Báo cáo tài chính Nhà nước tỉnh Điện Biên năm 2020 Download
6
394/BC-UBND
   394 biểu kèm theo BC thu chi ngân sách địa phương năm 2021.pdf
Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi NSĐP năm 2021, Dự toán và phân bổ dự toán NSĐP năm 2022 Download
7
351/BC-UBND
Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri đến trước và sau kỳ họp thứ 2 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV Download
8
396/BC-UBND
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021. Kế hoạch đầu tư công năm 2022 Download
9
393/BC-UBND
Báo cáo Tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2021; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
10
395/BC-UBND
Báo cáo Kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm địa phương giai đoạn 2022 – 2024. Download
11
390/BC-UBND
Báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện năm 2022 Download
12
391/BC-UBND
BC tài chính nhà nước tỉnh ĐB năm 2020 Download
13
382/BC-UBND
Báo cáo tình hình thực hiện quyền tiếp cận thông tin của công dân trên địa bàn tỉnh năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
14
377/BC-UBND
Tình hình, kết quả công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2021, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 Download