Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 5-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
60/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về Dự toán kinh phí hoạt động của HĐND tỉnh năm 2022 Download
2
59/NQ-HĐND
Nghị quyết về dự toán và phân bổ ngân sách địa phương năm 2022 Download
3
64/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về việc thành lập bản Pa Tết, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên Download
4
71/NQ-HĐND
Nghị quyết: Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên năm 2022 Download
5
11/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định số lượng, mức phụ cấp, trang phục đối với Công an xã bán chuyên trách và Bảo vệ dân phố tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
63/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập; số lượng người làm việc cho các hội có tính chất đặc thù; thống nhất số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP của Chính phủ cho các cơ quan, đơn vị năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
7
54/NQ-HĐND
Nghị quyết: Miễn nhiệm chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
8
55/NQ-HĐND
Nghị quyết: Bầu cử bổ sung chức danh Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2021-2026 Download
9
65/NQ-HĐND
Nghị quyết: Chấp thuận danh mục các dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
10
58/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025 và phê duyệt, thông qua Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
11
9/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định mức học phí năm học 2021-2022 và năm học 2022-2023 đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
12
10/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định điều kiện về diện tích nhà ở tối thiểu để đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp do thuê, mượn, ở nhờ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
13
8/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ học sinh trường Trung học phổ thông chuyên và mức thưởng, mức chi bồi dưỡng đối với giáo viên, cán bộ quản lý, chuyên gia, học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, khu vực và quốc tế của tỉnh Điện Biên Download
14
68/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Hạ tầng kỹ thuật khung khu trụ sở cơ quan, khu công cộng, khu thương mại dịch vụ dọc trục đường 60m Download
15
66/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về việc chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác để thực hiện các dự án năm 2021 (đợt 2) trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
16
69/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Kết quả giám sát “Việc thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh khóa XIV về kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước, vốn trái phiếu Chính phủ và vốn đối ứng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020” Download
17
57/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022 Download
18
61/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Thông qua giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
19
61/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020 Download
20
62/NQ-HĐND
Nghị quyết: Về số lượng biên chế công chức trong các cơ quan của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện năm 2022 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
21
6/2021//NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương năm 2022, tỉnh Điện Biên Download
22
7/2021//NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách địa phương năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025, tỉnh Điện Biên Download
23
12/2021//NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Bảng giá đất trên địa bàn tỉnh Điện Biên từ ngày 01 tháng 01 năm 2020 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 Download
24
67/NQ-HĐND
Nghị quyết: Phát triển thanh niên tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021-2030 Download
25
13/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên ban hành kèm theo Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên Download
26
14/2021//NQ-HĐND
Nghị quyết: Quy định chính sách hỗ trợ tiền vé xe cho người lao động của tỉnh Điện Biên đi sơ tuyển, đi làm việc có tổ chức tại các doanh nghiệp, khu công nghiệp ngoài tỉnh Download
27
70/NQ-HĐND
Nghị quyết Kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XV Download