Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
65/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh năm 2020 Download
2
66/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư các trạm quan trắc môi trường không khí tự động (tại thành phố Điện Biên Phủ; thị trấn Tuần Giáo; Cụm công nghiệp Na Hai huyện Điện Biên và Sở Tài nguyên và Môi trường) Download
3
67/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Tình hình thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách 6 tháng cuối năm 2021 Download
4
68/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: San ủi mặt bằng, đường nội thị trung tâm huyện lỵ Nậm Pồ Download
5
69/BC-KT-NS
BÁO CÁO Thẩm tra Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 Download
6
70/CTr-KTNS
CHƯƠNG TRÌNH Hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download
7
71/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download
8
72/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
9
73/BC-KTNS
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Ổn định dân cư phát triển kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download
10
74/BC-KTNS
BÁO CÁO Tổng hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư các dự án Nhóm B, Nhóm C thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh Download