Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TAI LIỆU KỲ HỌP THỨ 14-->Mặt trận tổ quốc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
11/TB-MTTQ-BTT
Thông báo hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download