Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6-->UBND tỉnh - Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
4450/TTr-UBND
   2739 KHĐT tờ trinh (đổi).pdf
Tờ trình Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đầu tư 04 dự án nhóm B, thuộc Đề án ổn định dân cư phát triển kinh tế xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download