Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 6-->Nghị quyết
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
74/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La thành phố Điện Biên Phủ Download
2
72/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Mường Nhé, Mường Chà và Nậm Pồ Download
3
73/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La thị xã Mường Lay Download
4
75/NQ-HĐND
Nghị quyết về việc điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn Dự án: Ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng tái định cư thủy điện Sơn La huyện Tủa Chùa Download