Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->UBND tỉnh - Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
3435/TTr-UBND
Tờ trình: Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu nguồn vốn đối với các dự án nhóm B thuộc Đề án ổn định dân cư phát triên kinh tế - xã hội vùng tái định cư thủy điện Sơn La, trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
3433/TTr-UBND
Tờ trình: về việc điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công, nguồn vốn ngân sách địa phương năm năm 2021, tỉnh Điện Biên Download
3
3434/TTr-UBND
Tờ trình: V.v Quyết định chủ trương đầu tư các dự án nhóm B sử dụng vốn đầu tư công thuộc đề án sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025 Download