Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Hội đồng nhân dân
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Giấy ghi chất vấn Download
2
Số: 150/BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri đến sau kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XIV Download
3
Số: 149 /BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2018 của Thường trực HĐND tỉnh Download
4
Số: 153 /BC-HĐND
BÁO CÁO Kết quả giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật đối với thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ và người có công với cách mạng từ năm 2012 - 2017 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
5
89/TTr-HĐND
Tờ trình về chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2019 Download
6
Số: 151/BC- HĐND
BÁO CÁO Kết quả thực hiện Nghị quyết số 15/NQ-HĐND ngày 04/8/2016 về Chương trình giám sát năm 2017 của HĐND tỉnh Download