Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 17 (Tổng kết nhiệm kỳ 2016 - 2021)-->Cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
78
   Phụ lục 1.7.doc
V/v tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
2
78
Phụ lục II, kèm theo công văn số 78/VP-TH, ngày 15/3/2021 V/v tổng hợp kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri, nhiệm kỳ 2016-2021 Download