Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 3-->Ban Kinh tế - Ngân sách
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
88/BC-KTNS
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download