Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 1-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
149/TTr-HĐND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Chánh Văn phòng HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
2
1867/TTr-UBND
Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chứ vụ Ủy viên UBND tỉnh Điện Biên (nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
3
148/TTr-UBND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử Trưởng ban, Phó trưởng ban HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2011 - 2021 Download
4
146/TTr-UBND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2021 Download
5
147/TTr-UBND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2026-2021 Download
6
145/TTr-HĐND
Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Chủ tịch HĐND tỉnh Điện Biên, nhiệm kỳ 2016-2021 Download
7
1866/TTr-UBND
Tờ trình giới thiệu nhân sự ứng cử để bầu chức vụ Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên (Nhiệm kỳ 2016 - 2021) Download
8
150/TTr-HĐND
Tờ trình về tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download
9
143/TTr- HĐND
Tờ trỉnh về việc thành lập Ban Dân tộc của Hội đồng nhân dân tỉnh Download
10
533/TTr-MTTQ-BTT
Tờ trình về việc giới thiệu Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh Điện Biên nhiệm kỳ 2016-2021 tại kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa XIV Download
11
144/TTr-HĐND
Tờ trình về việc số lượng, cơ cấu thành viên các Ban HĐND tỉnh khóa XIV, nhiệm kỳ 2016 - 2021 Download