Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Chương trình kỳ họp thứ 8
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH KỲ HỌP THỨ 8, HĐND TỈNH KHÓA XIV (Trình HĐND tỉnh thông qua) Download
2
Chia tổ thảo luận kỳ 8 Download