Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tại liệu kỳ họp thứ 4-->Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 326/BC-HĐND
BÁO CÁO Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 4 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download