Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->Tài liệu kỳ họp thứ 8-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 33/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo, dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 6 tháng cuối năm 2018 (Lĩnh vực quốc phòng - an ninh đối ngoại và chấp hành pháp luật) Download
2
Số: 29 /BC-HĐND
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra dự thảo Nghị quyết Thông qua Đề án Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Điện Biên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 Download
3
Số: 32/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 06 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp 06 tháng cuối năm 2018 Download
4
Số: 35 /HĐND-PC
BÁO CÁO Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm; chương trình hoạt động 06 tháng cuối năm 2018 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh Download
5
Số: 31 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2018 Download
6
Số: 30 /HĐND-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo nghị quyết về giao bổ sung biên chế công chức phê duyệt bổ sung số lượng người làm việc và phê duyệt chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập; điều chuyển số lượng người làm việc Hội đặc thù tỉnh Điện Biên năm 2018 Download
7
Số: 34 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa chuyển sang mục đích khác năm 2018 trên địa bàn tỉnh Download