Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 10-->Gợi ý thảo luận
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
NỘI DUNG GỢI Ý THẢO LUẬN TỔ TẠI KỲ HỌP THỨ 10, HĐND TỈNH KHÓA XIV Download