Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 13-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
13 /BC-PC
BÁO CÁO Phối hợp thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020 và Điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020, tỉnh Điện Biên Download
2
11/BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công nhóm C thuộc cấp tỉnh quản lý Download
3
12 /BC-HĐND
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết chấp thuận bổ sung danh mục dự án cần thu hồi đất và dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ vào các mục đích khác năm 2020 trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download