Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 18-->NGHỊ QUYẾT
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
218/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về chủ trương đầu tư dự án: Bổ sung cơ sở vật chất trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Điện Biên Download
2
217/NQ-HĐND
   Kế hoạch đầu tư công 2021_2025 biểu kèm NQ gửi (PH).xlsx
NGHỊ QUYẾT Thông qua Báo cáo dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025, tỉnh Điện Biên Download
3
219/NQ-HĐND
NGHỊ QUYẾT Về việc thành lập mới các bản thuộc huyện Mường Nhé; sáp nhập bản và tổ dân phố, đổi tên thôn, tổ dân phố thuộc huyện Tủa Chùa Download