Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 12-->Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Điện Biên
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Thông báo về hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên tham gia xây dựng chính quyền và ý kiến, kiến nghị của cử tri, nhân dân tại kỳ họp thứ 12 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIV Download