Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 11 (Bất thường)-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 46/BC-VHXH
BÁO CÁO THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định cụ thể về mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
Số: 43/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết phê duyệt kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2019 tỉnh Điện Biên Download
3
Số: 45/BC-VHXH
BÁO CÁO PHỐI HỢP THẨM TRA Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng, chức danh, mức phụ cấp đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, bản, tổ dân phố; Mức khoán kinh phí hoạt động của các tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã; Mức bồi dưỡng người trực tiếp tham gia công việc của thôn, bản, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download