Tài liệu trong : -->Kỳ họp thứ 7-->Tờ trình
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
872 /TTr-UBND
Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung mức thu phí thăm quan di tích lịch sử, công trình văn hóa trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
2
873 /TTr-UBND
Tờ trình V/v quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ theo đầu phương tiện đối với xe mô tô trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
3
874 /TTr-UBND
Tờ trình Về việc đề nghị thông qua quy hoạch bảo tồn Đa dạng sinh học tỉnh Điện Biên đến năm 2020 định hướng đến năm 2030 Download
4
875 /TTr-UBND
Tờ trình V/v thông qua Đề án “Bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc tỉnh Điện Biên gắn với phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2015, định hướng đến năm 2020” Download