Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
46/BC-BDT
Báo cáo: Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở hạ tầng phục vụ sắp xếp, ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện Mường Nhé (Đề án 79), giai đoạn 2021-2025 Download