Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 4-->Ban Văn hóa - Xã hội
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
79/BC-VHXH
Báo cáo: Phối hợp thẩm tra dự thảo nghị quyết phê duyệt điều chỉnh và phân bổ chi tiết kế hoạch vốn ngân sách địa phương năm 2021, tỉnh Điện Biên Download