Tài liệu trong : -->Khóa XIV-->TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ 15-->Ban Dân tộc
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
Số: 45/BC-DT
BÁO CÁO Thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy định nội dung chi và mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến nông trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download