Tài liệu trong : -->Khoá XV-->Tài liệu kỳ họp thứ 2-->Ban Pháp chế
STTSố ký hiệuTrích yêu nội dungDownload
1
36/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Báo cáo và Dự thảo nghị quyết về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021 (Lĩnh vực Pháp chế) Download
2
37/BC-PC
BÁO CÁO Thẩm tra báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ giải pháp cuối năm 2021 Download
3
38/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Báo cáo của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, Cục Thi hành án Dân sự tỉnh về kết quả công tác 06 tháng đầu năm 2021 Download
4
39/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết về việc phê chuẩn Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và bảo đảm chế độ, chính sách cho Dân quân tự vệ tỉnh Điện Biên giai đoạn 2021 - 2025. Download
5
40/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Quy định số lượng Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã; mức hưởng phụ cấp hằng tháng đối với Thôn đội trưởng, mức trợ cấp ngày công lao động đối với lực lượng Dân quân tự vệ khi thực hiện nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh Điện Biên Download
6
41/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết Về việc Quyết định biên chế công chức trong cơ quan Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên và Sở Xây dựng, năm 2021 Download
7
43/CTr-PC
Chương trình hoạt động 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh Download
8
42/BC-PC
Báo cáo thẩm tra Dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc của Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 Download